Dengan Nama Allah

Semoga Allah membuka ruang hati untuk diisi dengan manfaat dan meletakkan DIA di tempat yang KUKUH dan TEGUH.Segala isi manfaat di dalam blog ini dibenarkan untuk di kongsi bersama,copy paste dan sebagainya.dengan menyatakan link blog ini.semoga Allah REDHA~!

JITIS

Thursday, December 10, 2009

apabila kamu berada di JALAN ini

bismiLLAH
alhamdulillah,dengan keheningan malam aturan sunnatuLLAH yang tidak pernah berubah mengikut ketentuanNya telah memberi kita nikmat dan peluang untuk menjejaki dunia bagi mencari bekalan menuju ke syurga.maka apakah persediaan kita?

peredaran masa yang berlaku begitu pantas tanpa kita sedari membawa kita ke penghujung tahun 2009.masa yang kita luangkan apakah dimanfaatkan atau dibazirkan itu sama-sama kita muhasabah.Musim cuti sekolah sebagai medan menduga iman dalam memanfaatkan nikmat yang selalu manusia leka,tidak lain tidak bukan masa yang terluang.

Seringkali manusia menggunakan alasan tidak cukup ilmu atau peribadi kurang baik untuk mengelakkan diri dari menegur atau mengajak manusia lain melakukan amar makrif nahi mungkar.soalan yang selalu kita dengar atau kita sendiri luahkan..

"kalau nak berdakwah kena ada ilmu,kena ada akhlak baik.jadi baik x yah dakwah dulu..betulkan diri dulu baru boleh dakwah pada orang lain..."

kenalilah apakah erti dakwah yang sebenar ini!

"Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhaanahu wa ta'ala sesuai dengan garis aqidah, syari'at dan akhlak Islam. "

ILMU DAKWAH
Ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang berisi cara-cara dan tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, menyetujui atau melaksanakan suatu ideologi, agama, pendapat atau pekerjaan tertentu. Orang yang menyampaikan dakwah disebut "Da'i" sedangkan yang menjadi obyek dakwah disebut "Mad'u". Setiap Muslim yang menjalankan fungsi dakwah Islam adalah "Da'i".

TUJUAN DAKWAH

Tujuan utama dakwah ialah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridai oleh Allah. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dakwah kepada umatnya dengan berbagai cara melalui lisan, tulisan dan perbuatan. Dimulai dari istrinya, keluarganya, dan teman-teman karibnya hingga raja-raja yang berkuasa pada saat itu.

Fiqhud-dakwah

Ilmu yang memahami aspek hukum dan tatacara yang berkaitan dengan dakwah, sehingga para muballigh bukan saja paham tentang kebenaran Islam akan tetapi mereka juga didukung oleh kemampuan yang baik dalam menyampaikan Risalah al Islamiyah.

Dakwah Fardiah
Dakwah Fardiah merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada orang lain (satu orang) atau kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Biasanya dakwah fardiah terjadi tanpa persiapan yang matang dan tersusun secara tertib. Termasuk kategori dakwah seperti ini adalah menasihati teman sekerja, teguran, anjuran memberi contoh. Termasuk dalam hal ini pada saat mengunjungi orang sakit, pada waktu ada acara tahniah (ucapan selamat), dan pada waktu upacara kelahiran (tasmiyah)


Dakwah Ammah
Dakwah Ammah merupakan jenis dakwah yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Media yang dipakai biasanya berbentuk khotbah (pidato).
Dakwah Ammah ini kalau ditinjau dari segi subyeknya, ada yang dilakukan oleh perseorangan dan ada yang dilakukan oleh organisasi tertentu yang berkecimpung dalam soal-doal dakwah.

Dakwah bil-Lisan
Dakwah jenis ini adalah penyampaian informasi atau pesan dakwah melalui lisan .Dakwah jenis ini akan menjadi efektif bila: disampaikan berkaitan dengan hari ibadah seperti khutbah Jumat atau khutbah hari Raya, kajian yang disampaikan menyangkut ibadah praktis, konteks sajian terprogram, disampaikan dengan metode dialog dengan hadirin.

Dakwah bil-Haal

Dakwah bil al-Hal adalah dakwah yang mengedepankan perbuatan nyata. Hal ini dimaksudkan agar si penerima dakwah (al-Mad'ulah) mengikuti jejak dan hal ikhwal si Da'i (juru dakwah). Dakwah jenis ini mempunyai pengaruh yang besar pada diri penerima dakwah.

Dakwah bit-Tadwin
Memasuki zaman global seperti saat sekarang ini, pola dakwah bit at-Tadwin (dakwah melalui tulisan) baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah sangat penting dan efektif.
Keuntungan lain dari dakwah model ini tidak menjadi musnah meskipun sang dai, atau penulisnya sudah wafat. Menyangkut dakwah bit-Tadwim ini Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya tinta para ulama adalah lebih baik dari darahnya para syuhada".

Dakwah bil Hikmah

Dakwah bil Hikmah Yakni menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, yaitu melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak didakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Dengan kata lain dakwah bi al-hikmah merupakan suatu metode pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan atas dasar persuasif.

Dalam kitab al-Hikmah fi al dakwah Ilallah ta'ala oleh Said bin Ali bin wahif al-Qathani diuraikan lebih jelas tentang pengertian al-Hikmah, antara lain:

Menurut bahasa:


    * adil, ilmu, sabar, kenabian, Al-Qur'an dan Injil
    * memperbaiki (membuat manjadi lebih baik atau pas) dan terhindar dari kerusakan
    * ungkapan untuk mengetahui sesuatu yang utama dengan ilmu yang utama
    * obyek kebenaran(al-haq) yang didapat melalui ilmu dan akal
    * pengetahuan atau ma'rifat.

Menurut istilah Syar'i:


    * valid dalam perkataan dan perbuatan, mengetahui yang benar dan mengamalkannya, wara' dalam Dinullah,
       meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menjawab dengan tegas dan tepat.

 
"Bila kau bergelar DAIE kau wajib sedar..
Bahawa jiwamu tidak boleh selamanya REMAJA." (HASSAN AL BANNA)


Tanggungjawab melebihi masa yang ada tarbiyah yang bersalutkan ILMU & CABARAN yang akan menDEWASAKANmu..
Tapi cukup kah sekadar mentarbiyah?
Sampaikanlah pada yang lain..
Bangunlah wahai SYABAB..
Sedarlah wahai FATAYAT..
Kalian bukan memulakan perjuangan tetapi kalian adalah mata2 yang menyambung rantai perjuangan..

berusahalah menjadi insan biasa yang luar biasa,mempunyai sekeping hati yang berusaha untuk menegakkan kalimah laailaaha ilallah di dalam jiwa dan bumi yang sememangnya dijanjikan Allah kemenangan untuk seluruh ummat muslimeen,selagi mana mereka berusaha untuk mengikhlaskan diri dan menjadikan Allah itu sebagai matlamat hidup yang UTAMA.

waLLAHU a'lam

No comments:


Binnabil Huda - Unic
Mp3-Codes.com